home o nás aktuality produkty a služby reference zaměstnání kontakty portál

  vždy o krok napřed …

AUTOMATIZACE

Vyzkoušejte nabídku komplexní automatizace od firmy, která má již s její aplikací více než 20 letou zkušenost a je dlouhodobým partnerem firmy Siemens v oblasti řídicích systémů a elektrických regulovaných pohonů.

Více než stovka zkušených technických pracovníků, převážně s univerzitním vzděláním a jazykovým vybavením je připravena plnit vaše náročné požadavky jak u nás, tak i v zahraničí.

Komplexnost naší nabídky automatizace spočívá ve schopnosti realizovat automatizační úlohy od návrhu technického řešení přes tvorbu projektové dokumentace, programování uživatelského software, výrobu zařízení až po jeho montáž, oživení, uvedení do provozu, zkušební provoz a následný záruční a pozáruční servis.

Pro tyto účely má firma k dispozici vlastní vývojové kanceláře a projekční prostory. Pro samotnou realizaci firma disponuje výrobní halou s veškerým potřebným vybavením.

Nelze rovněž zapomenout na navazující výrobu jednoúčelových strojů, která s automatizací přímo souvisí.

Během své činnosti firma Temex, spol. s r.o. realizovala průmyslovou automatizaci v mnoha odvětvích průmyslu. Jedná se například o hutní průmysl a těžké strojírenství, koksovny, šachty, ale i papírny, automobilový a elektrotechnický průmysl, chemie, výroba léčiv a mnohé jiné.

Bližší informace o naší dlouholeté činnosti v oblasti automatizace lze nalézt v přiložených referencích.


Reference

 
Výrobce stykačů Montážní pracoviště Šroubkostroj 2 pro montáž šroubků do kontaktů

 
Výrobce stavebních hmot Výměna PLC a SCADA systému Kompletní výměna řídicího systému Simatic S7 za S5 a vizualizace COROS za In Touch

 
Výrobce filtrů Ultrazvukové svařování a řezání Vývoj, konstrukce, programování a oživení stroje

 
Válcovny plechů Podélně dělicí linka plechů komplexní rekonstrukce a oživení regulovaných pohonů, řídicího systému, centrace pásu vč. dodávky nového hydraulického systému

 
Výrobce oceli Vizualizace P-CIM dodávka a montáž PLC Simatic S7–400, PC, Vizualizace, zařízení včetně optické sítě, tvorba SW

 
Výrobce mléčných výrobků Sterilizace víček dodávka strojní a elektro, počínaje příslušnými projekty, PLC a vizualizace vč. SW

 
Výrobce komponentů pro automobilový průmysl Robotizovaná licí centra dodávka elektro, PLC a vizualizace vč. SW, manipulační roboty Fanuc

 
Výrobce komponentů pro automobilový průmysl Zařízení pro míchání a mletí směsí řídicí systém vč. vizualizace, s využitím RFID

 
Výrobce uhlí Úpravna uhlí dodávka software pro řídicí systém včetně uvedení do provozu

 
Výrobce strojů a nástrojů Kotelny dodávka MaR pro plynové kotelny

 
Výrobce litých kol Dopravníkový systém pro přepravu litých kol návrh, výroba a dodávka dopravníkového systému

 
Výrobce uhlí Úpravna uhlí rekonstrukce řídicího systému Hyperbarických filtrů

 
Výrobce elektrotechnických komponentů Lis Multipress rekonstrukce elektro a hydraulické části lisu, včetně výměny řídicího systému

 
Obec Stubno ČOV Stubno PL kompletní dodávka elektrozařízení čistírny vč. průmyslové automatizace

 
Výrobce lepenky a výrobků z papíru Ventilový stroj Kochsiek AMV 2170 zprovoznění zařízení, dodávka a oživení frekvenčních měničů Micromaster 440

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI